PTFE Elbow Union

PTFE Elbow Union (Imperial)

PART No.

0D1

Imperial

PTFE/UE/1I 1/16
PTFE/UE/2I 1/8
PTFE/UE/3I 3/16
PTFE/UE/4I 1/4
PTFE/UE/5I 5/16
PTFE/UE/6I 3/8
PTFE/UE/8I 1/2
PTFE/UE/10I 5/8
PTFE/UE/12I 3/4
PTFE/UE/14I 7/8
PTFE/UE/16I 1

 

PTFE Elbow Union (Metric)

PART No. 0D1 Metric
PTFE/UE/2M 2
PTFE/UE/3M 3
PTFE/UE/4M 4
PTFE/UE/6M 6
PTFE/UE/8M 8
PTFE/UE/10M 10
PTFE/UE/12M 12
PTFE/UE/14M 14
PTFE/UE/15M 15
PTFE/UE/16M 16
PTFE/UE/18M 18
PTFE/UE/20M 20
PTFE/UE/22M 22
PTFE/UE/25M 25
PTFE Elbow Union
PTFE Elbow Union
Teflon Elbow Union